Referanser

Saga senter, Jessheim

Saga senter, Jessheim

Dybelboring på spunt, sømboring og sprengning 

Les mer her
Bekkestua senter nord, Bærum

Bekkestua senter nord, Bærum

Sprengning 10000m3

Les mer her
Lambertseter senter, Oslo

Lambertseter senter, Oslo

Sprengning ca 5500m3

Les mer her
Pilestredet 1, Oslo

Pilestredet 1, Oslo

Bolteboring, sømboring og sprengning ca. 1500m3

Les mer her
Vulkan, Maridalsveien 13, Oslo

Vulkan, Maridalsveien 13, Oslo

Sømboring, forbolting, sprengning ca 3500m3 og sikringsbolter.

Les mer her

Ski stasjon, Ski

Boring av dybler på spunt for omlegging av sporet.

Les mer her

Kværner byen, Oslo


Les mer her

Nordseter skole, Oslo


Les mer her

Kroketønna 10, Drøbak


Les mer her

Røa bad, Oslo


Les mer her

Follo trafostasjon, Ås


Les mer her

Høvik stasjon, Bærum


Les mer her

Blommenholm stasjon, Bærum


Les mer her

Kolsåsbanen, Bærum


Les mer her

E18 Sydhavna, Oslo


Les mer her

Strømforskyning Åsland trafostasjon, Follobanen


Les mer her

Åsland riggområde Follobanen


Les mer her

Nordstrand Kirke, Oslo


Les mer her